กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
   k001
   โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 35 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 35 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "มห...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 34 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 34 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "พิ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 33 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 33 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ปร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 32 เดือน เม

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 32 เดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 . "ส่...
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ กิจกรรม Open House โรงเรียนบ้าน

9 เม.ย. 64 นายพิตรพิบูล ธนาพรกนกรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลสาวะถี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดก...
    จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2564

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่ส...
    จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ขอต้อนรับ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะติ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิ

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทางคณะติดตามโครงการกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถม (งบสุขาภิบาล)ประจำป...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 31 เดือน มี

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564             นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงให...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 30 เดือน มี

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 29 เดือน มี

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านม่วงโป้ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 นำโดยท่าน...
    การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

ท่านรองฯ บุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ. สพป.ขก.เขต 1 และท่านศึกษานิเทศก์  ดร.อุทุมพรพัต  สุคนธ...
    การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

24 มีนาคม 2564 นายปรัชญา อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านโคก...
    การทดสอบการอ่านเขียน RT

วันที่ 18 มีนาคม 2564     โรงเรียนบ้านแดงน้อย นำโดย นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อำนวยการโร...
    จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

วัวันพฤหัสบดีที่ 18  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก นำโดย ผอ.ชลธิชา  ชัยชนะ    ...
    ดอกรังนิวส์ ฉบับที่ 12 การประเมินความสามารถด้านก

...
    ดอกรังนิวส์ ฉบับที่ 11 การขับเคลื่อน OKRs ของโรงเรีย

...
    อบรมพัฒนาสมรรถนะครูทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

      ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รอง ผอ....
    ผอ.สพป.ขอนแก่น 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ท่าน ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563...
    ีโรงเรียนบ้านม่วง นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบโคร

...
    กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) รร.บ้านม่วง

...
    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สนา

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC 1/2563 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว

23 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ...
    จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2564

จดหมายข่าว ประกอบการอบรมการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ...
    กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2564   โรงเรียนบ้าน​หนอง​หลุบ​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใช้น...
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี

 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านแดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้

     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการจัด...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...
    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวดุษณียา  บุ...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

นิเทศโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) . วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  นายสนั...
    โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อ

โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5  เพื่อลดปริมาณเชื้อ...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น . โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเ...
    กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรัชญา  อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม พร้อมด้วยคณะครู นักเรี...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 26 เดือน กุ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ...
    กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านโนนรังวิทยาค

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ได้จัดให้มีการเดินทางไกล สำหรับลูกเสื...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564         นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงให...
    งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ ร.ร.บ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนอายุรา...
    ธนาคารทิสโก้ มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านม่วง

23 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 น.ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอ...
    ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

...
    วันของเด็กๆ

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562...
    การผจญภัยของลูกเสือตัวน้อย

โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)...
    เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่ 21  ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลู...
    ค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเ...
    ทัศนศึกษา

วันที่ 7 -8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี และเข้าชม...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า...
    เรือจ้างวางพาย

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)...
    การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่1,2,7

นายเสด็จ  ทะยะราช  รอง ผอ สพป.ขกเขต1 เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเครือข่ายท...
    ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  23 สิงหาคม 2561...
    รร.บ้านทุ่มฯประเมินโครงการโลกนิทานของหนู

 นายภูมิภัทร  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 นายเสด็จ  ทะยะราช รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1  นายท...
    วันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดโนนขาม บ้านเหล่า...
    เข้าค่ายคุณธรรม

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นำนักเรียนจำนวน 203 คน เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดไชย...
    ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 19  กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเรื่องการบริหารจัดกา...
    กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลสาวะถี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน และรั...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

กรกฎาคม 2561 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพจาก 2 หน่วยงานคือ 1.รพ.สต.บ้านโนนรัง 2. กองสาธารณะส...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 เว็บโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2
 1.โรงเรียนบ้านม่วง
 2.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 3.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 4.โรงเรียนบ้านโนนกู่
 5.โรงเรียนบ้านงิ้ว
 6.โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
  7.โรงเรียนบ้านม่วงโป้
 8.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
 9.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
 10.โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
 11.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 12.โรงเรียนบ้านหนองปิง
 13.โรงเรียนบ้านหินขาว
 15.โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
 16.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 17.โรงเรียนบ้านแดงน้อย
 18.โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
 19.โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
 20.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
 รร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      44 คน

สถิติเดือนนี้:   333 คน

สถิติปีนี้:        1444 คน

สถิติทั้งหมด: 2862 คน