กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
   k001
   โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
New Ribbon
Slide 1

มาตรการป้องกันโควิด-19

Slide 1

https://www.kruupdate.com/37061/?fbclid=IwAR27foMh5ps872zvhEV0p16esOHEINtKw5ejFze1d5CqzKx5VKI374QNGrw

Slide 1

Covid-19

Slide 1

https://www.obec.go.th/archives/320316

Example Frame
ภาพกิจกรรม ของโรงเรียนภายในสังกัด

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:43:27
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมก...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:38:36
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ วรรณกรรมสินไซสู่ E-BOOK"...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:32:34
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ . "ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภา...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:31:36
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม 2565 . "ทำบุญอาคารใหม่ ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" . วั...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:27:04
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564


เตรียมความพร้อมเปิดเรียน OnSite . วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิท...
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา22:27:47
โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่

อ่านข่าวทั้งหมด...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี

โดย:โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง    เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:20:08

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา12:18:05

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา12:15:55

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา12:13:58

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา11:36:54

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 13 มีนาคม 2564 เวลา14:20:11

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 13 มีนาคม 2564 เวลา14:18:54

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง    เมื่อ 13 มีนาคม 2564 เวลา14:14:24

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

โดย:โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา21:09:40

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ...
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2561 เวลา11:30:37

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผ...
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา18:04:33

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดย:โรงเรียนบ้านโนนกู่

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผ...
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา11:08:14

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา03:48:56

ปฎิทินรับนักเรียน สพฐ.

โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำน...
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:38:38

dddddddddddddd

โดย:ผอ.ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ

dddddddddddddddddddddd...
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา12:42:24

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

โดย:bemler

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่าง...
เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 เวลา05:53:16

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
แนะนำสมาชิกในกลุ่มงาน
ขอแนะนำ:นางสาวดุษณียา บุดดานอก โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:06:43
ขอแนะนำ:นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:28:01
ขอแนะนำ:นางกาญจนา พิมพ์สุข โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางกาญจนา  พิมพ์สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:11:25
ขอแนะนำ:นางพัชนี เพียทา โดย:โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านแดงน้อย ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแดงน้อย...

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:56:46
ขอแนะนำ:นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอ...

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา05:27:24
ขอแนะนำ:นางชโลมรัตน์ ตะโนนทอง โดย:โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง...

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:59:38
ขอแนะนำ:นายสุรไกร หานะกุล โดย:โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายสุรไกร หานะกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก วิชาเอกคอมพิวเตอร์ Email : surakrai82@kkzone1.go.thTel.0894144689 https://web.facebook.com/surakrai82...

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:58:32
ขอแนะนำ:นางสาววันวิสาข์ ทองติง โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ...

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:58:23
ขอแนะนำ:นายถุงเงิน รักษาล้ำ โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านหนองปิง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปิง...

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:20:59
ขอแนะนำ:นางอินทร์ตอง สีสุกอง โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19:24:03
ขอแนะนำ:นางอัจฉราพรรณ เส็งตากแดด โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19:25:54
ขอแนะนำ:นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์ โดย:โรงเรียนบ้านโนนกู่
โรงเรียนบ้านโนนกู่ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกู่...

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา21:54:11
ขอแนะนำ:นางประทุมทอง ภูพลผัน โดย:โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านหินขาว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางประทุมทอง  ภูพลผัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:44:58
ขอแนะนำ:นายเชิดชัย ฮวดศรี โดย:โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านหินขาว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเชิดชัย  ฮวดศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินขาว...

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:47:12
ขอแนะนำ:นายสมาน แต้มพิมาย โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน(กอท.)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:11:17
ขอแนะนำ:นางลัดดา แต้มพิมาย โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การประถมศึกษา)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:13:27
ขอแนะนำ:นางชุลีพร วรวสุวัส โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:15:04
ขอแนะนำ:นางอรุณรัตน์ ศรีบุญเรือง โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.บ.(สังคมศึกษา)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:16:53
ขอแนะนำ:นางบุปผา คำงาม โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา13:53:11
ขอแนะนำ:นายจักรีย์ หาญชัย โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูผู้ช่วย -ค.บ.(คณิตศาสตร์)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:30:30
ขอแนะนำ:นางอรทัย ใจศิริ โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:34:50
ขอแนะนำ:นางอนงค์ สังฆพันธ์ โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.(คหกรรม)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:38:11
ขอแนะนำ:นางปิยะมาภรณ์ กาดนอก โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ค.บ.()...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา04:38:52
ขอแนะนำ:นางเอื้อมพร นวลบุดดี โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ปก.ศ.(สูง)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา05:00:04
ขอแนะนำ:นางนิรมล จิตภิลัย โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา05:14:19
ขอแนะนำ:นางสาววรัญญา นนทะแสน โดย:โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
-ครูโรงเรียนบ้านม่วง -ครูชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(จิตวิทยาแนะแนว)...

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา05:17:54
ขอแนะนำ:นายสิทธิชัย คำมี โดย:โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายสิทธิชัย คำมี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ศษ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Email : sitti2913@gmail.com  ...

เมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา15:51:28
ขอแนะนำ:นางสาววันวิสาข์ ทองติง โดย:โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:08:11
ขอแนะนำ:นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ โดย:โรงเรียนบ้านแดงน้อย
โรงเรียนบ้านแดงน้อย ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 095-6019859...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา13:58:59
ขอแนะนำ:นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงศ์ โดย:โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านหนองปิง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวอัจฉรา  เฉลิมวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองปิง  Tel : 0877706604...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:00:20
ขอแนะนำ:นางประภาศรี จันสา โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:01:20
ขอแนะนำ:นางสาวฟารดา วิเชียรศรี โดย:โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:15:38
ขอแนะนำ:นางละมุล นะคำศรี โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:02:06
ขอแนะนำ:นายพีรวัส มุ้งทอง โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:02:22
ขอแนะนำ:นายภัทรพงษ์ วรศักดิ์มหาศาล โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:03:48
ขอแนะนำ:นางสาวพชรอร เทียมสม โดย:โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านหินขาว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:06:16
ขอแนะนำ:นางสาวกษิรา คำญา โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:08:56
ขอแนะนำ:นายสุระ คงศิริ โดย:โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครู โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงมือถือ 086-8599315...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:09:46
ขอแนะนำ:นางสาวเหมือนฟ้า คำแหงพล โดย:โรงเรียนบ้านหินขาว
โรงเรียนบ้านหินขาว ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:08:22
ขอแนะนำ:นางสาวรัชฎาภรณ์ ขนานแข็ง โดย:โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวรัชฎาภรณ์  ขนานแข็ง  แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหลุบ...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:08:23
ขอแนะนำ:นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:08:39
ขอแนะนำ:นายเอกมล มาณะศิลป์ โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายเอกมล มาณะศิลป์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 091-0642177...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:40:49
ขอแนะนำ:นางสาวเจนจิรา พรมวงษ์ โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:09:47
ขอแนะนำ:ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 083-1493059...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:40:29
ขอแนะนำ:นางสาวพนิดา ลีปาน โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพนิดา ลีปาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 061-4509967...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:39:05
ขอแนะนำ:นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 063-1615683...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:37:45
ขอแนะนำ:นางมณเทียร เพ็งสว่าง โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางมณเทียร เพ็งสว่าง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:37:02
ขอแนะนำ:นางสุมาลี แสนสีลา โดย:โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสุมาลี  แสนสีลา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ...

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา09:33:52
ขอแนะนำ:นางมัชฌิมา ทาเภา โดย:โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางมัชฌิมา  ทาเภา  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ...

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา09:34:15
ขอแนะนำ:นางสาววนิดา เกตุพันธ์ โดย:โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาววนิดา  เกตุพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา09:34:39
ขอแนะนำ:นางสาววัชราภรณ์ อ้วนวงษ์ โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:03:02
ขอแนะนำ:นายบุญแทน มูลมุย โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูอัตราจ้าง (ข้าราชการบำนาญ) โรงเรียนบ้านโคกล่าม...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:03:47
ขอแนะนำ:นางพยอม ศรีกัลป์ โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:12:30
ขอแนะนำ:นายสรรเสริญ สมพรมา โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นายสรรเสริญ สมพรมา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:35:48
ขอแนะนำ:นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวณัฏฐาพร ศิริโนนรัง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:35:24
ขอแนะนำ:นางสาวผกามาศ จุดศรี โดย:โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวผกามาศ  จุดศรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)...

เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา09:35:11
ขอแนะนำ:นางสาวมณีรัตน์ นาดี โดย:โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:16:59
ขอแนะนำ:นางสาวเบญจมาศซ้ายสุข โดย:โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวเบญจมาศ ซ้ายสุข  โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โทร0877526934...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:05:59
ขอแนะนำ:นางสาวนิสารัตน์ จารย์โพธิ์ โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:13:59
ขอแนะนำ:นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่อ่อน โดย:โรงเรียนบ้านม่วงโป้
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มเครือข่าย ฯ กลุ่มที่ 2...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:27:35
ขอแนะนำ:นางสาวภัทลดา ทัดทาน โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวภัทลดา ทัดทาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 080-7548625...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา22:34:48
ขอแนะนำ:นายกิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง โดย:โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ...

เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา14:46:16
ขอแนะนำ:นางสาวภัทลดา ทัดทาน โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวภัทลดา  ทัดทาน เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 080-7548625...

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:17:59
ขอแนะนำ:นางมณเทียร เพ็งสว่าง โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
ครูมณเทียร  เพ็งสว่าง   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:19:51
ขอแนะนำ:นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี โดย:โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล
นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น...

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา20:20:02

อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 เว็บโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2
 1.โรงเรียนบ้านม่วง
 2.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 3.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 4.โรงเรียนบ้านโนนกู่
 5.โรงเรียนบ้านงิ้ว
 6.โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
  7.โรงเรียนบ้านม่วงโป้
 8.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
 9.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
 10.โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
 11.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 12.โรงเรียนบ้านหนองปิง
 13.โรงเรียนบ้านหินขาว
 15.โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
 16.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 17.โรงเรียนบ้านแดงน้อย
 18.โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
 19.โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
 20.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
 รร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        648 คน

สถิติทั้งหมด: 12974 คน