Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561)...
ไฟล์แนบ
    วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา
วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา...
ไฟล์แนบ
    การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 2551-2562
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2ขขข2551-2562...
ไฟล์แนบ
    Kontol

Ddf

...
ไฟล์แนบ
    ประสูติภาพ
ประสูติภาพ...
ไฟล์แนบ
 
จำนวนรายการทั้งหมด 5 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเขียน ป.๑-๓
จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเขียน ป.๑-๓

จดหมายข่าวฉบับที่ ๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ต้อนรับศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม พัฒนาทักษะการอ่านเขียน ป.๑-๓ --------------------------- วันอังคาร ที่ ๓๑ ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน
จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน

จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #ส่งเสริมประชาธิปไตยแดงใหญ่เลือกตั้งสภานักเรียน ---------------------------------------- วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เดื... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙
จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ --------------------------------------------------------- วัน... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙
จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ #เปิดเรียนวันแรก #ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ --------------------------------------------------------- วัน... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 . #ประชุมผู้ปกครองนักเรียน . วันศุกร์ที่ 13 เดือนพฤษภาค... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

จดหมายข่าวฉบับที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

จดหมายข่าวฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "ต้อนรับคณะนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมก... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

จดหมายข่าวฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) . "สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ วรรณกรรมสินไซสู่ E-BOOK"... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 12 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ . "ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภา... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม 2565 . "ทำบุญอาคารใหม่ ร่วมใจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา" . วั... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 10 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน OnSite . วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิท... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 9 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 9 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564

นำเสนอเบญจรงค์ลายสินไซ ในงานสินไซ ศิลป์สุข . วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงให... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ปฎิทินรับนักเรียน สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร- นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร- สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร- เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว...

หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่มหนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแบ่งเป็น 13 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 202 หน้า พร้อมปกหน้าหลังดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
07 พฤษภาคม 2565 เวลา15:52:44

thumma

Kontol

28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น