กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
   k001
   โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
แนะนำผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ 2
    นายนราวุธ รามศิริ (0848173640)

โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  ...
    นายวิรุณพงศ์ สมชม

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...
    นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ...
    นายทองสา คำเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย...
    นายปรีชา เก้งโทน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านงิ้ว ...
    นายสนั่น ขันมัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)...
    นายเกียรติศักดิ์ เสนามนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย  ...
    นายสวัสดิ์ ศรีเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง...
    นายครรชิต หมื่นแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก...
    นายสมคิด กัญญพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 081-3916393 ...
    นายจำเนียร วิจิตรจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์...
    ว่าที่ ร.ต.เอกราช อุปศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกู่  ...
    นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ

นายสุวรรณ  อิ่มสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว...
    นายสันติ มุ่งหมาย

นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)...
    นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 

-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 เว็บโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2
 1.โรงเรียนบ้านม่วง
 2.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 3.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 4.โรงเรียนบ้านโนนกู่
 5.โรงเรียนบ้านงิ้ว
 6.โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
  7.โรงเรียนบ้านม่วงโป้
 8.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
 9.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
 10.โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
 11.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 12.โรงเรียนบ้านหนองปิง
 13.โรงเรียนบ้านหินขาว
 15.โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
 16.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 17.โรงเรียนบ้านแดงน้อย
 18.โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
 19.โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
 20.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
 รร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   25 คน

สถิติปีนี้:        25 คน

สถิติทั้งหมด: 1443 คน