ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว

23 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ...
    จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2564

จดหมายข่าว ประกอบการอบรมการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ...
    กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2564   โรงเรียนบ้าน​หนอง​หลุบ​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใช้น...
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี

 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านแดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาข...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้

     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการจัด...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  ผู้อำนวยการโรงเรียน...
    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวดุษณียา  บุ...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

นิเทศโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) . วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  นายสนั...
    โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อ

โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5  เพื่อลดปริมาณเชื้อ...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น . โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเ...
    กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรัชญา  อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม พร้อมด้วยคณะครู นักเรี...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ฉบับที่ 26 เดือน กุ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ...
    กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านโนนรังวิทยาค

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ได้จัดให้มีการเดินทางไกล สำหรับลูกเสื...
    จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยา

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564         นายสนั่น  ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงให...
    งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ ร.ร.บ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วงจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนอายุรา...
    ธนาคารทิสโก้ มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านม่วง

23 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 น.ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอ...
    ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

...
    วันของเด็กๆ

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562...
    การผจญภัยของลูกเสือตัวน้อย

โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)...
    เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่ 21  ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลู...
    ค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเ...
    ทัศนศึกษา

วันที่ 7 -8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี และเข้าชม...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า...
    เรือจ้างวางพาย

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)...
    การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่1,2,7

นายเสด็จ  ทะยะราช  รอง ผอ สพป.ขกเขต1 เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเครือข่ายท...
    ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  23 สิงหาคม 2561...
    รร.บ้านทุ่มฯประเมินโครงการโลกนิทานของหนู

 นายภูมิภัทร  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 นายเสด็จ  ทะยะราช รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1  นายท...
    วันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดโนนขาม บ้านเหล่า...
    เข้าค่ายคุณธรรม

โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นำนักเรียนจำนวน 203 คน เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดไชย...
    ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 19  กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเรื่องการบริหารจัดกา...
    กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลสาวะถี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน และรั...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

กรกฎาคม 2561 นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพจาก 2 หน่วยงานคือ 1.รพ.สต.บ้านโนนรัง 2. กองสาธารณะส...
    

7 กรกฎาคม 2561 คณะครูทุกคนได้รับเสื้อสูทของโรงเรียนโดยผู้อำนวยการดำเนินการตัดให้ฟรี...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

25 กรกฎาคม ได้รับการประสานจากตัวแทนบริษัทอาดิดาส ประเทศไทยมามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำน...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

ครูณัฐชล  เชื้อสาวะถี พานักเรียนทำหน่อไม้ดองแบบบรรจุในขวดพลาสติค  1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

มิถุนายน ติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 ตัวโดย ผอ.ซื้อมอบให้โรงเรียนงบประมาณ 6,500 บาท...
    โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

กิจกรรมที่เราชาวแสด-ดำ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้ว...
    ทัศนศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

16 กรกฎาคม  2561 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ทัศนศึกษาที่วัดหนองแวง พระธาตุขามแก่น และสวนสัตว์เขาสวน...
    ต้อนรับผู้อำนวยการอรสา นามบิดา

วันที่ 19 กรกฎาคม  2561 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ผู้อำนวยการอรสา&...
    ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพฯ

ตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอ...
    วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561...
    ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก

วันที่ 13  กรกฎาคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น)มอบทุนกา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน โรงเรียนบ้านแ...
    โครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มพูนความรู้เด็กวัยเร

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านม่วงโป้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มพูนความรู...
    ตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถีออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน...
    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านม่วงโป้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน และ...
    อบรมนักเรียนแกนนำสู่ศตวรรษที่ 21

23-24 มิถุนายน 2561 นักเรียนแกนนำ ม.ต้น จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนสู่การเรียน...
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30-11:30 น. โรงเรียนบ้านม่วงทำพิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ อา...
    ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาบ้านโนนกู่

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  โรงเรียนบ้านโนนกู่จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอลทุนการศึกษาโรงเร...
    พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน

 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.09 น. คณะครู  นักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้...
    กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุมประชานุเครา

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 เดือนมิถ...
    กิจกรรมปลูกต้นไม้โรงเรียนบ้านม่วงโป้

เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้นักเรียนและคณะครูตะหนักและหวงแหนท...
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านม่วงโป้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู...
    เดินรณรงค์ไม่เล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

  วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางกา...
    กิจกรรมปลูกต้นไม้

คณะครู - นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดนางทุยจัดกิจกรรมเนื่องในวันปลูกต้นไม้โลก ในวันที่ 25 มิถุน...
    นักเรียน ร.ร.บ้านม่วงเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โล

 ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจักกิจกร...
    โรงเรียนบ้านม่วงปลูกต้นไม้ 2561

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ร่วมปลูกต้นตะแบกในโรงเรียน เนื่องในวันปลูกต้นไม้โลก และ...
    ปลูกป่า

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนกู่จัดกิจกรรมปลูกป่า ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง บริเวณริมส...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว

23 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ... โรงเรียนบ้านงิ้วอ่านต่อ

จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2564
จดหมายข่าว ฉบับวันที่ 5 มีนาคม 2564

จดหมายข่าว ประกอบการอบรมการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ... โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฏร์บำรุงอ่านต่อ

กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class
กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2564   โรงเรียนบ้าน​หนอง​หลุบ​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson​ Study​)​แล... โรงเรียนบ้านหนองหลุบอ่านต่อ

กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class
กิจกรรมเปิดช้นเรียน Open Class

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2564   โรงเรียนบ้าน​หนอง​หลุบ​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson​ Study​)​แล... โรงเรียนบ้านหนองหลุบอ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี

 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านแดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  นำโดย ผู้อำนวยการจำเ... โรงเรียนบ้านแดงน้อยอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านม่วงโป้

     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา นำโดยท่านผู้อำนวยการอ... โรงเรียนบ้านม่วงโป้อ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟ... โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นอ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านม่วง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านม่วง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อ... โรงเรียนบ้านม่วงอ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 28 เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 28 เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563

นิเทศโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) . วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแด... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

โรงเรียนบ้านหนองปิงร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิง แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5  เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นใบไม้เศษไม้ในพื้นที่ป... โรงเรียนบ้านหนองปิงอ่านต่อ

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2563
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2563

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น . โครงการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยนายสนั่น ขันมัง ผู้อำน... โรงเรียนบ้านแดงใหญ่อ่านต่อ

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรัชญา  อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม ร่วมกันจัดกิ... โรงเรียนบ้านโคกล่ามอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นายครรชิต หมื่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
นายสันติ มุ่งหมาย
นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
นายปรัชญา อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม  โทร 081-8716394
นางสาวดุษณียา บุดดานอก
นางสาวดุษณียา  บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 087-8626542
นางศิริลักษณ์ แสนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
นายทองสา คำเงิน
นายทองสา  คำเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  โทร. 0810740994
นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย
นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายสนั่น ขันมัง
นายสนั่น ขันมัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) หมายเลขโทรศัพท์ : 083-5994153
นายสันติ มุ่งหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เบอร์โทรศัพท์: 043-255007 E-mail: banthum_kk1@hotmail.co.th
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 081-9512606
นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 
-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง -ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
นายสวัสดิ์ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิง
นางอรสา นามบิดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านม่วงโป้
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว โทร.092-483-1999 E-mail: tantapai@gmail.com  

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านม่วงโป้...

ร่วมตอบคำถามว่า 12 ปีผ่านไป นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยในปี 2544 จนถึงปัจจุบันนั้น

- นโยบายประชานิยมในเศรษฐกิจการเมืองไทยมีพัฒนาการอย่างไร และมี ‘ที่ทาง’ ที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองไทยอย่างไร- นโยบายประชานิยมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยอย่างไร- สังคมไทยและนักวิชาการไทยได้เรียนรู้บทเรียนหรือได้ ‘คิดใหม่’ เรื่องนโยบาย ‘ประชานิยม’ หรือไม่ อย่างไร- เศรษฐกิจการเมืองไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว...

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

มาตรการป้องกันความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ...

ปฎิทินรับนักเรียน สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฏิ์)...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น