กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2    ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
   k001
   โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News
School Change Maker Festival
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.
 
 
 

ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาบ้านโนนกู่


เมื่อ [2018-06-22 18:04:33]

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  โรงเรียนบ้านโนนกู่จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอลทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกู่  นายพินิตย์ วงษ์อำนวย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนกู่ ประธานในพิธี 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนคุณแม่ลำปาง  สอนสุภีร์ ทุนเรียนดีทุกชั้น  ทุนละ 1,000 บาท  ด.ญ.ภัทราพร ศรีทัศน์  ป.2 ด.ญ.อภิชญา เหล็กกนก  ป.3  ด.ญ.สุกัลยา ด้วงมล  ป.4  ด.ช.พีรภัทร  คำภูกา  ป.5 ด.ช.รัฐศาสตร์ บุญนาดี ป.6 ทุนช่วยเหลือ ทุนละ 200 บาท ด.ช.ภัทรดนัย โคตรปะโค ป.1 ด.ช.ธิณภัทร์ ประชุมศรี ป.1ด.ญ.ยลดา นามบุญมา ป.1 ด.ช.ปัณณวัฒน์ เชื้อสาวะถี ป.4 ด.ญ.จิราพร พรมม่วงโป้ ป.5 ด.ญ.คัดคณางค์  ฤทธี ป.3 ด.ญ.ศิวพร  จันทร์ดวง ป.3 ด.ญ.วรรภา ดอกกระทุ่มกลาง ป.4   ทุนส่งเสริม  ทุนละ 500 บาท ด.ช.วีรพงษ์  ชาทองยศ  ด.ช.ธันวา  ศักดิ์ซ้าย  ด.ญ.กนกอร ขันติจิตร  

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 เว็บโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2
 1.โรงเรียนบ้านม่วง
 2.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 3.โรงเรียนบ้านโคกล่าม
 4.โรงเรียนบ้านโนนกู่
 5.โรงเรียนบ้านงิ้ว
 6.โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
  7.โรงเรียนบ้านม่วงโป้
 8.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
 9.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
 10.โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
 11.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
 12.โรงเรียนบ้านหนองปิง
 13.โรงเรียนบ้านหินขาว
 15.โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
 16.โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 17.โรงเรียนบ้านแดงน้อย
 18.โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
 19.โรงเรียนบ้านกุดนางทุย
 20.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
 รร.บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   12 คน

สถิติปีนี้:        198 คน

สถิติทั้งหมด: 1244 คน